Individuele (opvoed) opstelling

Kinderen zijn loyaal naar hun ouders en naar hun familiesysteem. Soms zelfs zo sterk dat ze het lot van een ander, of de thema’s die binnen de familie spelen, ‘gaan dragen’. Dit doen ze onbewust en uit liefde, om het familiesysteem in evenwicht te houden. Ouders merken op dat patronen worden voortgezet, ook al doen ze erg hun best om dat te voorkomen. Bijvoorbeeld patronen als faalangst, boosheid, verdriet, verlegen zijn. Het kind reageert met heftige emoties of gedrag, is bijvoorbeeld meer dan nodig boos of agressief, angstig, claimend, teruggetrokken of slaapt slecht.

Wat dan goed kan werken, is een opvoedopstelling.

Een opvoedstelling werkt heel eenvoudig. Je onderzoekt, met mij als begeleider, kort je vraag: waar worstel je mee, waarin wil je verandering aanbrengen? Vervolgens kies je voor elk gezinslid, inclusief jezelf, een vloertegel. Deze vloertegels geef je een plek in de ruimte; je drukt hiermee uit hoe je de positie van de verschillende gezinsleden op dat moment – puur gevoelsmatig – ervaart.

Hierna word je uitgenodigd om je eigen positie in te nemen; je stapt letterlijk in de dynamiek van je gezin. Je ervaart op een dieperliggend niveau wat er speelt en hoe ieder zich voelt op de plek waar hij/zij staat. Onderliggende dynamieken in je gezins- en gehele familiesysteem worden eenvoudig zichtbaar. En van daaruit gaat het stromen. Je hoeft alleen maar te kijken naar het plaatje dat je hebt neergelegd, en te voelen wat er in je gebeurt. Je zult versteld staan van de kracht van deze ervaring.

Je zult inzicht krijgen in je vraagstuk op een dieperliggende (emotionele) laag. Je kunt hierbij denken aan: dat maakt mij en/of mijn kind zo boos, daarom is het zo moeilijk om grenzen aan te geven, daarom raakt het gedrag van mijn kind mij zo.

De puzzelstukjes vallen op zijn plaats. En ‘als vanzelf’ wordt van daaruit helder wat je te doen staat om tot een fundamentele en blijvende oplossing te komen. De veranderingen hebben een domino-effect op het gedrag van je kind. En voor jou wordt het opvoeden als vanzelf ontspannen!

De opvoedopstelling kan zowel preventief als curatief worden ingezet.
Een individuele opvoedopstelling doe ik dus met één van de ouders, zonder dat het kind erbij is.

 

mira-test-300

Pin It on Pinterest