Praktische informatie

Kennismakingsgesprek
Wanneer u geïnteresseerd bent in kindercoaching, is het mogelijk een kort telefonisch kennismakingsgesprek te hebben. U kunt ervaren of het klikt, of mijn werkwijze u aanspreekt en of deze aansluit bij uw kind. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos.

 

Intakegesprek
Mocht u kiezen voor een begeleidingstraject voor uw kind, dan starten we met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we wat er speelt en wat u en uw kind graag willen bereiken. Als leidraad gebruiken we een door u ingevuld intakeformulier.

 

Sessies
Bij de sessies werk ik individueel met uw kind in mijn praktijk, Fransestraat 29, Nijmegen. Hoeveel sessies er nodig zijn is afhankelijk van de hulpvraag en van het verloop van de sessies. Na iedere sessie leggen uw kind en ik kort samen aan u uit wat we gedaan hebben.

 

Tussentijds heb ik contact met u over het verloop van de coaching. Mocht de hulpvraag schoolgerelateerd zijn, dan kan ik een gesprek voeren met de leerkracht en/of interne begeleider. Dit overleg ik eerst met u. Na afloop van het traject vindt een afrondend gesprek met u plaats.

 

Geheimhouding
Informatie door u als ouder verstrekt, wordt niet zonder uw toestemming naar buiten gebracht. In de oudergesprekken bespreek ik het verloop van de coaching. Inhoudelijke informatie vanuit de sessies wordt alleen naar voren gebracht na toestemming van het kind.

Tarieven
Vrijblijvend kennismakingsgesprek/informatiekosteloosca. 20 minuten
Intakegesprek78 euro60 minuten
Coachingssessie, voor kind, jongere of volwassene78 euro60 minuten
Tussentijds oudergesprek / evaluatiegesprek39 tot 78 euro30 tot 60 minuten
Gesprek met school of andere instantie39 tot 78 euro30 tot 60 minuten
Individueel oudergesprek78 euro60 minuten
Individuele (opvoed) opstelling78 tot 117 euro60 tot 90 minuten

Wanneer een sessie niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd. Afspraken die niet tijdig worden geannuleerd zullen in rekening worden gebracht.

 

Vergoedingen

In de meeste gevallen wordt coaching helaas niet vergoed. Voor specifieke informatie over vergoedingen, kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Mocht uw zorgverzekeraar de kosten niet vergoeden, kunt u deze coaching mogelijk opvoeren als bijzondere ziektekosten bij uw jaarlijkse belastingaangifte. Soms kan coaching betaald worden uit het persoonsgebonden Budget (PGB). Hiervoor kunt u informeren bij het zorgloket van uw gemeente. U kunt hiervoor een keukentafelgesprek aanvragen bij het Sociaal (wijk)Team.

 

Als het niet mogelijk is een factuurbedrag in 1 keer te voldoen, kan het ook in termijnen worden betaald.

 

 

 

 

mira-test-300

Pin It on Pinterest