Sterk voelen Sterk zijn

Groepsbijeenkomsten voor kinderen

Regelmatig vragen kinderen in mijn praktijk “zijn er meer kinderen zoals ik?”. Dit heeft me op het idee gebracht om een groepstraining te ontwikkelen. Deze training richt zich hoofdzakelijk op kinderen met hooggevoelige trekken.

Het merendeel van de kinderen die mijn praktijk bezoekt, heeft in meer of mindere mate hooggevoelige trekken. Ze hebben de neiging om veel, gedetailleerd en intens waar te nemen via hun zintuigen en diep te reflecteren voor ze handelen. Indrukken komen vol binnen, hierdoor kunnen zij overprikkeld raken. Dit kan zich uiten in: druk worden, zich terugtrekken, woede-aanvallen, huilen, buikpijn/hoofdpijn, een gevoelige huid, concentratieproblemen, moeite met slapen. Het is voor deze kinderen heel prettig om handvatten aangereikt te krijgen om goed te kunnen omgaan met hun gevoel.

Het voordeel van groepstraining is dat kinderen herkenning zullen vinden, ervaringen uit kunnen wisselen en elkaar tips kunnen geven. Mijn kennis en affiniteit op het gebied van hooggevoelige kinderen en de ervaringen uit mijn eigen praktijk zet ik graag in bij de bijeenkomsten.

De training bestaat uit zes bijeenkomsten van 75 minuten en een terugkombijeenkomst.
Aan het begin van de training organiseer ik, indien gewenst, een informatiebijeenkomst voor het team van de betreffende school. Hierin krijgen zij informatie over hooggevoeligheid en de bijbehorende kenmerken. Ik vind dit belangrijk omdat leerkrachten dan alert(er) kunnen zijn op signalen die deze kinderen geven. Verder zal ik de leerkrachten tips geven om goed om te kunnen gaan met hooggevoelige kinderen in de klas. Na de eerste drie bijeenkomsten met de kinderen, is er een verplichte informatieavond voor hun ouders(s)/verzorger(s). Twee maanden na de laatste bijeenkomst van de training is er een terugkombijeenkomst met het groepje kinderen.

Voorafgaand aan de training heb ik een kort intakegesprek met de ouder(s)/verzorger(s). Tijdens dit gesprek vraag ik om een schets van hun kind, de problematiek die het kind en de ouders ervaren en de hulpvraag die zij hebben. Ook bij de leerkracht kan ik eventueel informatie vragen over het kind. De groep is niet groter dan vier deelnemers, zodat er voldoende individuele aandacht is.

Het doel van deze training is dat de kinderen (innerlijke) rust ervaren, zichzelf beter leren kennen, en steviger in hun schoenen komen te staan. Dit kunnen zij inzetten bij situaties thuis, op school en elders.

De training bevat de volgende thema’s en onderwerpen:

  • Bewust worden
  • Zelfbewustzijn vergroten
  • Ontspanning en balans ervaren
  • Eigen kracht en kwaliteiten – zelfvertrouwen vergroten

In de training maken we gebruik van gesprek, rollenspel en visualisaties. Er zijn oefeningen die gericht zijn op ademhaling en op aarden/gronden. Verder leren kinderen niet helpende gedachten omzetten in helpende gedachten. Tenslotte vindt verankering van positieve gedachten en stemming plaats d.m.v. een ‘eigen ankertje’.

De training kan aangeboden worden op scholen en in mijn eigen praktijk.

 

mira-test-300

Pin It on Pinterest