Wie ben ik

Ik ben Chris Schoenmakers (1965), woon samen en we hebben een 18-jarige dochter.

Het contact met kinderen loopt als een rode draad door mijn leven. Na de Pabo heb ik tien jaar als leerkracht in het basisonderwijs gewerkt. Wat me het meest is bijgebleven is de spontaniteit van kinderen en hoe zij op hun eigen manier naar de wereld kijken. Als coach kan ik me nu meer toeleggen op de sociaal-emotionele kanten van kinderen en jongeren. Wat beweegt hen? Ik wil graag aandacht geven aan hun eigenheid en wat er op dat moment belangrijk voor hen is.

foto_op_veldDe specifieke opleiding tot kindercoach heb ik als zeer boeiend en inspirerend ervaren. Verder heb ik op verschillende vlakken opleidingen en cursussen gevolgd en volg ik regelmatig trainingen en workshops, omdat ik dit interessant vind en me graag blijf ontwikkelen. Ook vind ik het belangrijk en leuk om via relevante intervisiegroepen en netwerken met collega’s te sparren.

Naast mijn ervaringen met kinderen in mijn werkend leven, ben ik ook moeder. De innerlijke wijsheid van onze dochter en de spiegel die mij wordt voorgehouden brengen mij vaak nog nieuwe inzichten.

Het mooiste moment bij coaching vind ik als een iemand zijn eigen kracht ervaart en ontdekt wat hij/zij (nog meer) kan. Ik denk dan bijvoorbeeld aan ‘de jongen met de steen’ bij een van mijn sessies. Hij droeg zelf een oplossing aan die essentieel bleek te zijn voor zijn probleem. Het bleek een blijvende oplossing… zo eenvoudig kan het zijn.

mira-test-300

Pin It on Pinterest